Společnost Teplo Rýmařov s.r.o. byla založena dne 11.12.1997. Svoji činnost zahájila dne 1.1.1998 po ukončení činnosti Tepelného hospodářství s.p. Jediným společníkem je Město Rýmařov.
Hlavní náplní společnosti je výroba a dodávka tepla pro vytápění a ohřev vody bytových domů, školských a zdravotnických zařízení, kulturních a sportovních zařízení i podnikatelských zařízení. V současné době provozujeme více než 100 kotelen (uhelných i plynových) v Rýmařově, v jeho nejbližším okolí i v obcích bývalých okresů Bruntál a Šumperk.
Společnost dále zajišťuje i všechny podpůrné činnosti – měření a regulaci tepla, servis, údržbu, opravy, připojování nových odběratelů, poradenskou činnost i nabídku svých služeb externím subjektům.
Trvalým úkolem společnosti je vytvářet zdroje pro technologický rozvoj společnosti, efektivně hospodařit, zvyšovat bezpečnost a ekologické podmínky zdrojů tepla a udržovat trvale příznivé cenové podmínky.

Teplo Rýmařov s.r.o.

Okružní 1364/51

795 01 Rýmařov

Teplo Rýmařov s.r.o.   °   Okružní 1364/51   °   795 01   °   RÝMAŘOV

DS: f4n6veg   °   IČ: 25387855   °   DIČ: CZ25387855